biểu đồ tài khoản thăm dò khai thác

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu ...

2018-5-28 · 2.3. Lựa chọn công nghệ Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dự án thăm dò khai thác dầu khí tại nước ngoài được phát triển trên nền web giúp người sử dụng dễ dàng truy cập và tra cứu mà không cần phải cài đặt thêm ứng dụng bổ sung.

Quyết định 719/QĐ-KTNN Đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm ...

1.4. Về hoạt động cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản - Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy hoạch khoáng sản.

Mẫu nội dung báo cáo thăm dò khoáng sản

2010-8-27 · Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thuộc Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu nội dung báo cáo thăm dò khoáng sản (Trừ than và nước khoáng) (Kèm theo Quy định ...

Mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử …

2018-7-10 · Mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất được quy định tại Điều 3 Thông tư 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên ...

Mẫu 23 Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (đối với công ...

4. Đánh giá sự phù hợp của việc thăm dò nước dưới đất với các quy hoạch tài nguyên nước, các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định có liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất của tổ chức/cá nhân. 5.

Tài liệu Mẫu nội dung báo cáo thăm dò than docx

. trong báo cáo thăm dò khoáng sản) Nội dung của báo cáo thăm dò than gồm 3 phần: báo cáo thuyết minh, phụ lục và biểu bảng, các bản vẽ. 1. Báo cáo thuyết. Mẫu nội dung báo cáo thăm dò than (Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định,

CÔNG TY TNHH THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG ...

+ Số tài khoản ngân hàng của CÔNG TY TNHH THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHƯỚC HÀ đã thông báo nên sở kế hoạch đầu tư, chi cục thuế quản lý. + Thông tin liên hệ của giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHƯỚC HÀ

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác ...

2020-5-28 · Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta hiện nay? A. Công tác thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng thềm lục địa đã được đẩy mạnh. B. Khi lọc, hoá dầu hoạt động sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của dầu khí. C. …

Mẫu số 39

Tại các mỏ đang khai thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ; - Bản đồ tài liệu thực tế địa chất thủy văn - địa chất công trình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 - 1:5000

Nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng ...

2016-9-5 · Nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu bao gồm những gì? Chào anh chị ban tư vấn. Em là sinh viên khoa Luật đang thự hiện đề tài nghiên cứu khoa học, em có một thắc mắc mong Anh chị tư vấn của Thư Ký Luật, giải thích giúp em. Anh chị cho em hỏi, Nội dung quy ...

Thẩm định Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng ...

YBĐT - Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài ...

2021-3-21 · TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ (24/7): 1900.6162. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên được quy định tại điều 172, luật hình sự năm 1999 :

Công ty tnhh nn mtv

+ Số tài khoản ngân hàng của Công ty tnhh nn mtv - tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí lô 01 & 02 (điều hành dầu khí) (nộp hộ) đã thông báo nên sở kế hoạch đầu tư, chi cục thuế quản lý.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu ...

Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài bắt đầu từ năm 1999, đến nay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký 31 dự án tại 18 quốc gia. Về công tác quản lý, PVN trực tiếp quản lý 2 dự án tại Liên bang Nga, các dự án còn lại giao cho Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trực tiếp quản lý.

Quyết định 956/QĐ-TTg thăm dò, khai thác, chế biến và sử ...

Quyết định 956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035

Thông tư 270/2016/TT-BTC phí thẩm định cấp phép khai …

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ...

Thông tư 36/2016/TT-BTC thuế thăm dò và khai thác dầu khí

Thông tư 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí. Cơ quan ban hành:

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác ...

2018-6-15 · Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc loại khoáng sản khác 500.000.000 đồng ...

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

2021-1-4 · Bài viết tập trung giới thiệu các xu thế chuyển đổi số trên thế giới, hiện trạng, xu hướng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp dầu khí nói chung và lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí nói riêng; một số kiến nghị cho công tác chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam.

Thông tư 17/2020/TT-BTNMT lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng ...

2020-12-24 · Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT đề án thăm dò khoáng sản ...

Đề án thăm dò khoáng sản theo Thông tư 45 gồm bản thuyết minh và các phụ lục, bản vẽ kèm theo. Đề án thăm dò khoáng sản phải dựa trên tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất hoặc kết quả khảo sát, lấy mẫu để khoanh định diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.

2.4 Dấu vết & Thăm dò

Cách thăm dò dấu vết Dấu vết WHOIS (WHOIS Footprinting) Truy tìm thông tin WHOIS ... Maltego là một công cụ khai thác dữ liệu được cung cấp bởi Paterva. Công cụ tương tác này thu thập dữ liệu và biểu thị các đồ thị để phân tích.

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ KHAI THÁC MỎ DẦU ...

2016-10-6 · Hạn chế rủi ro trong các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác các mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam ..... 139 4.4. Một số kiến nghị nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu ...

Đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm

Đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm - Thăm dò - khai thác Dầu khí tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam Thư Viện Tài liệu, Ebook, Luận Văn, Báo Cáo, Tiểu Luận, Giáo án, Giáo trình Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo miễn phí cho học sinh

.: VGP News :. | Thủ tục cấp phép thăm dò nước dưới đất ...

2020-1-20 · Khoản 1 Điều 31 về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm: " a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; b) Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất; c) Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm ...

Tạo biểu mẫu bằng Google Drive, tạo form trực tuyến

Tạo biểu mẫu bằng Google Drive là cách tốt nhất giúp bạn có thể khảo sát một ai đó, một nhóm đối tượng hoặc 1 tổ chức nào đó và cho kết quả trực tiếp ngay sau đó.Hiện nay có rất nhiều người sử dụng tạo biểu mẫu bằng Google Drive để thăm dò ý kiến cá nhân trong một tập thể và nếu bạn cũng đang ...

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác ...

2020-4-12 · Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, được hiểu là hành vi, không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép.

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

2021-8-24 · Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản tại đây. Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản. Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên ...

Thông tư 36/2020/TT-BTC phí thẩm định cấp phép thăm dò ...

Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT đề án thăm dò khoáng sản ...

 · Đề án thăm dò khoáng sản theo Thông tư 45 gồm bản thuyết minh và các phụ lục, bản vẽ kèm theo. Đề án thăm dò khoáng sản phải dựa trên tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất hoặc kết quả khảo sát, lấy mẫu để khoanh định diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.